VÄLKOMMEN!

ÖPPET

tisdag-söndag kl 10-15

15.6-17.8. 2024

Kökar hembygdsförening bildades år 1988. Samma år öppnades även Kökars museum, som är inrättat i Hellsö-Österbygge gamla folkskola.

På området runt museet finns en rad olika byggnader, bla maskinhall med gamla motorer, båthall, keramikbod, smedja och ett stockhus som är byggt efter gammal Kökarmodell.

Föreningens främsta uppgift är att förvalta, vårda och utveckla museet. Förutom museet är Hembygdsföreningen en viktig aktör inom Kökars kulturliv med olika evenemang.

Kökar Hembygdsförening r.f. har under verksamhet inom ramen för hembygdsmuseet samlat och bevarat tusentals föremål som visar på Kökars unika kulturarv. Föremålen och fotografier berättar om Kökars historia och människors levnadsvillkor från bronsåldern fram till idag.

Bland annat finns intressanta träföremål från 1700-talet som visar på skärgårdsbornas kreativitet och uppfinningsförmåga för vardagsbruk. Föremålen visar på ett funktionellt lokalt hantverk, ofta vackert designade och inte minst hållbart hantverk som ärvts från generation till generation!